KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve üçüncü kişilere aktaracak ve açıklayabilecektir. İşbu bilgilendirme ile, Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, emlak bilgileri, banka hesap bilgileri, aile durum bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

1. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi: Kişisel verileriniz; internet sitemiz, temsilcilerimiz, şube veya işyerlerimiz kanalıyla veya e-posta, faks, telefon, kısa mesaj veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, ticaret sicili gibi kaynaklar da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

2.Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: Kişisel verileriniz, sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik bilgileri, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin ve size vereceğimiz hizmetin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir:
* Kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi;
* Tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon v.s. amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız operatör ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılması;
* Müşterilerin ihtiyaç, öncelik ve kredibiliteleri yönünden sınıflandırılması ve belli bir not sitemine tabi tutulması;

3. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi, şirketimizle yaptığınız veya yapacağınız sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgisi olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması ve sözleşmenin kurulması ve ifası dışındaki konularda sizin açık rızanızdır.

4. Kişisel verilerinizin aktarılması: Kişisel verileriniz, hissedarlarımıza, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, danışmanlarımıza, avukatlarımıza, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı şirketlere, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, işbirliği yaptığımız veya hizmet aldığımız yurtiçi ve yurtdışı bankalar (muhabir bankalar dahil), finansal kuruluşlar, ödeme kuruluşları ve diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir. Resmi mercilerin talebi veya mevzuat gereğince bilgi verme zorunluluğu olan hallerde bilgileriniz yasal merci ve kurumlara aktarılabilecek olup, bunlar da bilgilerinizi ayrıca paylaşabilir.

5. Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği: Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Faaliyet konumuzla ilgili ihtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi amacıyla, verileriniz bizden aldığınız hizmetin süresinin dolmasından sonra da tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ve diğer ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

6. Kanun kapsamındaki haklarınız: Kanun’un 11. maddesi gereğince; şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kanun kapsamındaki haklarınızı şirketimize eposta yada telefon yoluyla iletebilirsiniz. İletişim bilgilerimiz Bize Ulaşın sayfasında yer almaktadır.

Web Sitesi'nde aşağıda yer alan çerezler kullanmaktadır:
Çerezin Adı:  Google Analytics
Kullanım Amacı:  Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin Web Sitesini nasılkullandıklarını analiz etmek amacıylakullanır. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızıdeğerlendirmek,Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamakamacıylakullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımıhakkındadaha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz:
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Kullanım Süresi:  Kalıcı Çerezler / Oturum Çerezleri

Çerezin Adı:  Google Ads
Kullanım Amacı:  Google Ads, çerezleri, güvenli arama tercihlerinizi hatırlamak, size daha alakalıreklamlar göstermek, bir sayfaya kaç ziyaretçi geldiğini belirlemek, hizmetlerimize kaydolmanızayardımcı olmak, verilerinizi korumak veya reklam ayarlarınızıhatırlamak için kullanır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasınayardımcı olur. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarakGoogle tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızıdeğerlendirmek,Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamakamacıylakullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Ads çerez kullanımıhakkındadaha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz:
https://policies.google.com/privacy?hl=tr
Kullanım Süresi:  Kalıcı Çerezler / Oturum Çerezleri

Çerezin Adı:  Related Marketing Cloud
Kullanım Amacı:  RMC, web tarayıcısıaracılığıylabilgisayarınıza veya üçüncü taraf bir analiz sağlayıcısına ait benzersiz bir tanımlayıcı içeren küçük metin dosyaları olan “çerezleri” kullanır. Bunu hizmetleri ve web sitelerini geliştirmek için kullanır. RMC, belirli pazarlama kampanyalarının ve bazıürünlerinin performansını izlemek için Google Analytics'i kullanır. Bu, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların,farklı temas noktalarında RMC adınauyarlanmış reklamlar oluşturmasına izin vermektir. Bu servis sağlayıcılar,kişisel bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi vb. İçermeyen IP adresinizi ve kişisel olarak tanımlanamayan bilgilerinizi toplayabilir. Bu çerezler ayrıca web sitemizin nasılkullanıldığına ve performansınailişkin istatistiksel bilgiler de sağlar. RMC çerez kullanımıhakkındadaha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz:
https://www.relateddigital.com/en/rmc-product-privacy-policy
Kullanım Süresi:  Kalıcı Çerezler / Oturum Çerezleri

Çerezin Adı:  Emarsys
Kullanım Amacı:  Ziyaretçilerin sitede gerçekleştirdiği eylemleri anlamak, bu eylemlerin sonuçlarınıölçmek, ziyaretçilerden özel hedef kitleler oluşturmak ve bu hedef kitlelere erişmek için kullanılır. Bu çerezler ayrıca web sitemizin nasılkullanıldığına ve performansınailişkin istatistiksel bilgiler de sağlar. Emarsys çerez kullanımıhakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz:
https://emarsys.com/privacy-policy/
Kullanım Süresi:  Kalıcı Çerezler / Oturum Çerezleri

Çerezin Adı:  Taboola
Kullanım Amacı:  Taboola, çerezleri reklam hedeflemelerini, raporlama ve optimizasyon yapabilmek amacıylakullanmaktadır. Taboola çerez kullanımıhakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz:
https://www.taboola.com/privacy-policy
Kullanım Süresi:  Kalıcı Çerezler / Oturum Çerezleri

Çerezin Adı:  Rtbhouse
Kullanım Amacı:  Rtbhouse çerezleri, kişiselleştirilmiş reklam gösterebilmek için kullanır.Yalnızcagörüntülenen ürünleri veya ziyaretçinin yaptığıaramayı inceler. Ttbhouse ortaklarınınreklamları,"yayıncılar" olarak da bilinen birçok web sitesinde görüntülenir. Bu yayıncılar,tarayıcınıza çerezler de yerleştirebilir. Bu çerezler, yayıncıların Rtbhouse’un tarayıcınız için kişiselleştirilmiş bir reklama sahip olduğunu fark etmeleri için oradadır. Rtbhouse çerez kullanımıhakkında daha fazla bilgi için şuadresi ziyaret edebilirsiniz:
https://www.rtbhouse.com/privacy-center/website-privacy-policy/
Kullanım Süresi:  Kalıcı Çerezler / Oturum Çerezleri

Çerezin Adı:  Criteo
Kullanım Amacı:  Criteo çerezleri, trendleri analiz etmek ve kullanıcıların web siteleri ve mobil uygulamalar etrafındaki ilgi alanlarını belirlemek için kullanır. Bu teknolojiler sayesinde Criteo, işortaklarının web sitelerini ve mobil uygulamalarını ziyaretçileri “etiketliyor”. Criteo tarafındanetiketlenen kullanıcılara teknik bir tanımlayıcı verilir. Criteo, adınız ya da adresiniz gibi kişiselverileri tanımlamayı hiçbir şekilde üstlenmez. Criteo, yalnızca görüntülenen ürünleri veya ziyaretçinin yaptığıaramayı ve Criteo'nun reklam yayınladığıişortağının ziyaret ettiğisayfaları inceler. Criteo ortaklarınınreklamları,"yayıncılar" olarak da bilinen birçok web sitesinde görüntülenir. Bu yayıncılar,tarayıcınıza çerezler de yerleştirebilir. Bu çerezler, yayıncıların Criteo'nun tarayıcınız için kişiselleştirilmiş bir reklama sahip olduğunu fark etmeleri için oradadır.Kullanımları,doğrudan web sitelerinden erişilebilenyayıncıların özel gizlilik politikalarıtarafından yönetilmektedir. Criteo çerez kullanımıhakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz:
https://www.criteo.com/privacy/
Kullanım Süresi:  Kalıcı Çerezler / Oturum Çerezleri

Çerezin Adı:  Facebook
Kullanım Amacı:  Facebook çerezleri, facebook hesabınız varsa, site ve uygulamalar dahil olmak üzere Facebook ürünlerini kullanırsanız veya Facebook ürünlerini kullanan siteleri veya uygulamaları(Beğendüğmesi ve diğer Facebook Teknolojileri dahil) ziyaret ederseniz, kullanır. Çerezler, Facebook'un Facebook ürünlerini size sunmasını ve kayıtlı veya girişyapmış olup olmamanızdanbağımsız olarak, diğer internet siteleri ve uygulamalarıkullanımınız dahil olmak üzere sizin hakkındaaldığı bilgileri anlamasınısağlar. Çerezleri; kimlik kontrolü, güvenlik ve site bütünlüğü, reklamlar, tavsiyeler, ölçüm, analiz ve raporlama için kullanır. Facebook çerez kullanımıhakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz:
https://tr-tr.facebook.com/policies/cookies/
Kullanım Süresi:  Kalıcı Çerezler / Oturum Çerezleri

Cimri Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş.
MERSIS NO: 0210021260500010
İletişim linki: https://www.cimri.com/bize-ulasin
Kozyatağı Mah. Saniye Ermutlu Sok. No:6 Şaşmaz Plaza Kat:7
Kozyatağı - Kadıköy / İstanbul

Bizi Takip Edin!

Copyright © 2007 – 2022 Cimri A.Ş. Cimri markası ve logosu, Cimri A.Ş.'nin tescilli markasıdır.
Tüm hakları saklıdır. Bu siteyi ziyaret edenler Kullanıcı Sözleşmesini okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

AppStoreGoogle PlayAppGallery