KULLANIM KOŞULLARI

Kozyatağı Mah, Saniye Ermutlu Sok., Şaşmaz Plaza, No: 6, Kat:7 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Cimri Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş.’ye (“Cimri”) ait, “www.cimri.com” isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan işbu siteyi (“Web Sitesi”) ziyaret eden, üye olan veya Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu “Kullanım Koşulları”nda yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Cimri’ye üye olmakla veya Cimri tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle veya işbu Web Sitesi’ni her ne şekilde olursa olsun olsun kullanmakla işbu “Kullanım Koşulları”nda yer alan hüküm ve şartların tamamıyla Web Sitesi’nde yer alan işlem usulleri ve diğer usul, kural ve talimatlar ile bunlarda Cimri tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler ve Web Sitesi’ndeki diğer tüm talimatlarla (hepsi birlikte “İşlem Kuralları”) bağlı olmayı taahhüt etmekte ve buralarda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. Ayrıca, buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz “Gizlilik Politikamız” işbu “Kullanım Koşulları”nın ayrılmaz ekini oluşturur ve Gizlilik Politikamız’da belirtilen kuralları da kabul etmektesiniz.

Cimri, İşlem Kuralları’nda, dilediği zamanda, dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Web Sitesi’nde yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaklardır. Değişiklikleri takip etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Cimri’nin, değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Cimri hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

1. Cimri

1.1

Cimri, Türk kanunlarına göre kurulmuş bir anonim şirket olup, internet üzerinden çeşitli ürünlerin fiyat ve diğer özelliklerinin karşılaştırılması konularında faaliyette bulunmaktadır. Cimri, faaliyetlerini bu amaçla oluşturduğu Web Sitesi üzerinden yürütmektedir. Çeşitli mal ve hizmetlerin satışı işiyle uğraşan firmalar, daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşmak amacıyla, Web Sitesi’ne üye olarak kendi ürünlerini Web Sitesi’nde gösterebilmekte, Web Sitesi ziyaretçileri ise bu firmaların ürünlerini karşılaştırmalı olarak Web Sitesi’nde inceleyebilmektedirler.

1.2

Web Sitesi, üyelerin ürünlerinin karşılaştırmalı olarak görülebileceği ve üyelerin kendi internet sitelerine erişim sağlayan bağlantıların bulunduğu elektronik bir ortamdır. Web Sitesi’nin amacı, çeşitli ürünlerin alıcı ve satıcılarının birbirlerinden haberdar olmalarını ve ürünler arasında karşılaştırma yapılmasını kolaylaştırmaktan ibarettir. Cimri hiçbir ürünün üreticisi, satıcısı, dağıtıcısı, bayisi, aracısı veya ürün satışı yapan kişilerin garantörü veya kefili değildir. Web Sitesi’nde ne Cimri tarafından ve ne de üye firmalar tarafından hiçbir ürün satışı yapılmamaktadır. Cimri, Web Sitesi’ndeki bağlantı yoluyla veya başka bir şekilde satıcı firmalara ulaşılarak bu kişilerle kurulan alım-satım veya diğer herhangi bir ilişkinin tarafı olmayıp, bu ilişkilerin tamamen dışındadır ve Cimri’ye bu ilişkilerden dolayı hiçbir yükümlülük ve sorumluluk yüklenemez.

1.3

Web Sitesi’nde yer alan her türlü bilgi ve belge Cimri tarafından sadece bilgilendirmek amacı ile sunulmakta olup, doğrulukları ve içerikleri tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu nedenle işbu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi, manevi zararlar ve masraflardan, üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Cimri sorumlu tutulamaz.

2. Hizmetten Yararlanılması

2.1

Web Sitesi’ndeki hizmetlerden, İşlem Kuralları’nda yer alan koşulları taşıyan ve gereklerini yerine getiren kişiler yararlanabilir. Web Sitesi’nden yararlanacakların ayrıca, medeni hakları kullanmaya ehil, reşit ve temyiz kudretine sahip olmaları, kısıtlı olmamaları veya tüzel kişiliğe sahip kuruluş olmaları şarttır.

2.2

Web Sitesi’nde sadece ziyaret amacıyla bulunan kullanıcılar, sadece Cimri’nin kamuya açık olmasını uygun gördüğü ve dilediği zaman değiştirebileceği sınırlı bilgilere ücretsiz olarak ulaşabilirler. Bu bilgiler ziyaretçiler tarafından fikri mülkiyet hakları ile ilgili hükümlere uymak kaydıyla ve mesleki ve ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir.

2.3

Ürün satıcılarının ürünlerinin Web Sitesi’nde gösterilmesi hizmetinden yararlanabilmesi için Web Sitesi’ne üye olması, üyelik sözleşmesini kabul etmesi ve üye olunan hizmete ilişkin ücretleri ödemiş olması zorunludur. Üyelere verilen hizmetler, kullanıcı adı ve şifre verilmek suretiyle sağlanmaktadır. Satıcı üyelere çeşitli alternatifler içerecek şekilde ve erişim yetkisi farklı üyelikler tesisi suretiyle hizmet verilebilir. Cimri, kullanıcıların sistemi tanımaları amacıyla deneme üyelikleri tesis edebilir ve buna ilişkin şartları serbestçe belirleyebilir, değiştirebilir.

3. Fikri Mülkiyet Hakları

3.1

Web Sitesi’nde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kod, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ile Web Sitesi’nde yer alan diğer tüm eserlerin telif hakları Cimri veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Web Sitesi’nin ziyaret edilmesi veya Web Sitesi’ndeki hizmetlerden yararlanılması, sözkonusu fikri mülkiyet hakları konusunda size hiçbir hak vermez, kaynak göstererek dahi kullanılamaz. Web Sitesi’nde yer alan hiçbir unsuru kopyalamamayı, çoğaltmamayı, işlememeyi, dağıtmamayı veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmamayı veya hazırlamamayı ve hiçbir şekilde anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektesiniz. Web Sitesi’nde gösterilen üyelere ait görsel ve diğer tüm unsurların hukuki ve cezai sorumluğu tamamen ilgili satıcı üyeye aittir.

3.2

Web Sitesi ve e-mail yoluyla görüş ve önerilerinizi bize bildirebilirsiniz. Cimri’nin, söz konusu görüş ve önerilerinizi istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu yüzden herhangi bir ücret veya başka hak talebinde bulunmayacağınızı peşinen kabul etmektesiniz.

4. Sorumluluk Esasları ve Diğer Hükümler

4.1

Cimri sadece ürünlerin karşılaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla Web Sitesi’ni kullanıma sunmakta olup, Web Sitesi kanalıyla ulaşılan satıcı ve alıcılarla yapılan işlemlerde alıcı, satıcı, temsilci, acente, simsar, vekil, kefil, garantör, komisyoncu, mümessil, danışman veya burada belirtilmeyen diğer herhangi bir hukuki sıfatı yoktur. Sizin Web Sitesi kanalıyla ulaştığınız kişilerle işlem yapmanız, üçüncü kişilerle ilişkiler tesis etmeniz, alım satım ve diğer şekillerle ticaret yapmanız, sizinle bizim aramızda, söz konusu işlemlerden kaynaklanan herhangi bir hukuki ilişki veya sorumluluk oluşturmaz. Bu işlemlerin tarafı ve sorumlusu sadece siz olacaksınız.

4.2

Web Sitesi’ni kullanırken iyi niyet ve dürüstlük kuralarına uygun davranmayı, yasalara ve diğer hukuki düzenlemelere saygılı olmayı, gizlilik kurallarına uymayı ve Web Sitesi üzerinden yaptığınız işlemlerden doğan tüm yükümlülüklerinizi tam ve eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz.

4.3

Cimri, önceden bir bildirime veya herhangi bir kimsenin iznine ihtiyaç duymaksızın, Web Sitesi’nin kullanım amacını, şeklini ve usullerini, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini, verilen hizmetleri, değiştirebilir, sizden bilgi ve belgeler talep edebilir, Web Sitesi’ni iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir, sizin Web Sitesi’ni kullanmanızı engelleyebilir. Bunlardan dolayı Cimri’den hiçbir hak talep edemezsiniz. Teknik sebeplerden veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya zorunlu sebeplerden dolayı da Cimri mesul tutulamaz.

4.4

Cimri, sizin bir işlem yaptığınız sırada İşlem Kuralları’na veya iyiniyet kurallarına aykırı davrandığınız, yasaları ihlal ettiğiniz veya sistemin iyi bir şekilde işlemesini engelleyecek şekilde davrandığınız kanısına varırsa, hiçbir ön bildirime ihtiyaç duymaksızın, yapmakta olduğunuz işleme müdahale edebilir, işlemi durdurabilir, sizi sistemden çıkarabilir ve gerekli göreceği diğer tüm tedbirleri alabilir.

4.5

5651 sayılı yasa kapsamında “yer sağlayıcı” statüsündedir ve satıcı firmalar veya sizin tarafınızdan sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Web Sitesi kanalıyla yaptığınız işlemlerin kaçakçılık, gümrük mevzuatına aykırılık, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, işleme veya diğer bir şekilde suç teşkil eden bir eylem olması halinde, bu fiillere ilişkin tüm cezai sorumluluklar tarafınıza aittir. Web Sitesi’ni kullanarak yaptığınız işlemlerin hukuki tüm sorumluluğu da tek başına size aittir. Cimri’nin ne size, ne işlem yaptığınız kişilere ve ne de diğer üçüncü kişilere karşı bu yüzden hiç bir sorumluluğu yoktur. Buna rağmen Cimri’nin sorumlu tutulduğu durumlarda, Cimri’nin size rücu hakkı vardır.

4.6

Web Sitesi kanalıyla ulaştığınız kişilerle yaptığınız işlemlerden doğan yükümlülüklerinizin herhangi birini ihlal ettiğiniz taktirde, bundan doğan tüm sorumluluk size ait olacağı gibi, bu ihlalin, Cimri ve üçüncü kişiler nezdinde doğuracağı tüm zararları da tazmin etmekle yükümlü olacaksınız. Buna rağmen Cimri’nin sorumlu tutulduğu durumlarda, Cimri’nin size rücu hakkı vardır.

4.7

Cimri hiçbir şekilde, Web Sitesi’ni kullanan veya Web Sitesi kanalıyla ulaşılan kişilerin sizinle sözleşme yapacaklarını, iyiniyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını ve benzer diğer hususları garanti etmez. Cimri, sizin gireceğiniz hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur. Cimri’in, bu hukuki ilişkilerin dışında olması, sizin Web Sitesi’ni kullanmakla uymayı taahhüt ettiğiniz yükümlülüklerinizin hiçbirine halel getirmez.

4.8

Cimri, yasal tebligat yollarının yanısıra, size yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

4.9

Cimri, Web Sitesi’ni mevcut haliyle kullanıma sunmaktadır. Sistemin kesintisiz işleyeceği veya belli kriter ve ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Bu yüzden Cimri’den tazminat talebinde bulunamazsınız.

4.10

Web Sitesi’ne veya Web Sitesi’nden kurulan “link”ler, diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiğimiz veya bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan yazılı olarak verilmeyen hiçbir taahhüt Cimri için bağlayıcı olmayacaktır.

4.11

Cimri, Web Sitesi’nde yer alan bilgi ve görüşlerin veya ürünlere ilişkin bilgilerin eksiksiz ve güncel olduğunu, doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. İçeriğin değerlendirilmesi sorumluluğu tarafınıza aittir.

4.12

Cimri’nin izni olmaksızın Web Sitesi’ne link vermek, Web Sitesi’nde yayınlanan herhangi bir bilgiyi başka bir mecra ya da internet sitesinde kullanmak, çoğaltmak ve yayınlamak kesinlikle yasaktır.

4.13

Web Sitesi’ni kullanmanız nedeniyle aramızda bir ihtilaf olması durumunda, bu ihtilafa Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri münhasır yetkili olacaktır. Bu uyuşmazlıklarda, Cimri’nin defter ve kayıtları tek ve kesin delil olacaktır. Elektronik ortamda ve Web Sitesi üzerinde gerçekleşen işlemlere ait, Cimri tarafından alınmış, bilgisayar çıktılarının da kesin delil niteliği taşıyacağını kabul ediyorsunuz.

Bizi Takip Edin!

Copyright © 2007 – 2021 Cimri A.Ş. Cimri markası ve logosu, Cimri A.Ş.'nin tescilli markasıdır.
Tüm hakları saklıdır. Bu siteyi ziyaret edenler Kullanıcı Sözleşmesini okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

AppStoreGoogle PlayAppGallery