ADİSYON FİŞİ NEDİR?

Adisyon fişi, özellikle hizmet sektöründe kullanılır. Satıcı firmanın vermiş olduğu hizmetler sonrası, hizmet detaylarının cins ve miktar olarak gösterildiği belge türüdür. Vergi usul kanunu hükümleri uyarınca, genellikle, lokantalar, gece kulüpleri, kafeteryalar ve pastaneler tarafından kullanılır. Self servis uyarınca hizmet veren lokanta ve kafeteryalar için adisyon fişi kullanım zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu tarz hizmetler veren işletmeler, adisyon fişi cezası almamak için, adisyon fişlerini yerinde ve doğru şekilde kullanmalıdır. Adisyon, masada yapılan servisler için yoğun olarak kullanılır. Kullanılacak fiş, mutlaka, anlaşmalı matbaalar tarafından bastırılmış olmalıdır. Üzerinde tarih yazılmamış veya müşteri masasına, adisyon masasına bırakılmamış adisyonlar, geçersiz sayılır. Adisyonun bir nüshası müşteriye verilir. Diğer nüshası ise işletmede kalır. Lokanta ve benzeri yerlerde kullanılan adisyonlarda, bu fiş servisin yapılıp hesabın ödendiği süre boyunca müşteri masasında bulunur. Verilen her yeni sipariş, aynı fişe işlenir. Servis tamamlandığında, bu fiş üzerinden hesap gönderilir. Adisyon, ödeme kanıtı olarak kullanılabilecek bir belge değildir. Adisyon sonrası, fiş veya fatura verilerek işlem tamamlanır.

Adisyon fişi örneği nasıldır?

Adisyon fişinin düzenlenmesi oldukça kolaydır. Bu fiş, hazır olarak satın alınabilir veya özel olarak matbaada bastırılabilir. Ancak, alım işlemi sonrası mutlaka anlaşmalı kurumlarca onaylatılması gerekmektedir. Bu fişin üzerinde, hizmet veren firmanın adı, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi numarası, hizmetin cinsi, adedi, tek tek tutarlar ve genel toplam bölümü mevcuttur. Otokopi özelliği olan adisyon fişlerini, tek sayfa halinde doldurduktan sonra, bir nüshayı müşteriye verebilir, diğer nüshayı işletmenizde muhafaza edebilirsiniz.

Adisyon fişi fiyatları nasıldır?

Bu fişler, işletmenin türüne, siparişlerin yoğunluğuna göre seçilebilir. Fiş üzerindeki yaprak sayısı, baskı, model ve fişin büyüklüğüne göre değişir. Cimri.com sitesi üzerinden, adisyon fişlerinizi en uygun fiyat garantisi ile sipariş verebilir. Farklı modelleri inceleyebilirsiniz. Ayrıca, cimri.com sitesi üzerinden, fiyat aralığı bölümü ile de arama yapabilir, satın almak istediğiniz fiyat aralığını kendiniz seçebilirsiniz. Siteye üye olmanın diğer bir avantajı ise, fiyat alarmlarını takip edebilmenizdir. Satın almak istediğiniz ürünün fiyatı düştüğünde, fiyat alarmları sizi bilgilendirir.

KARAR DEFTERİ ZORUNLU MUDUR?

Bu ürün apartmanlar, şirketler ve dernekler gibi yönetim kurullarının olduğu ve bu kurulların aldığı kararların işlendiği resmi bir defterdir. Yasal olarak bu kurumlarda bulunması ve alınan kararların kayıt altına alınması gereklidir. Karar defteri olmayan kurullara cezai işlem uygulanır. Bu defter, herhangi bir sıradan defter değildir. Noter tarafından onaylanması gerekir. Bu defterde herhangi bir tahribat ve izinsiz değişiklik yapılamaz. Bu ürün kırtasiyelerden temin edilebilir. Daha sonra yetkili kişi satın aldığı defteri noterde tasdik ettirir ve açılışını yapar. Defterin tüm sayfaları kullanıldığında ya da kapandığında yine noterden onay alınmalıdır. Noter tarafından görülmüştür yazılarak mühürlü ve imzalı onay verilmelidir. Dilman ve Bayındır marka ürünleri, en uygun fiyatlı olarak cimri.com sitesinden satın alınabilir.

Karar Defteri Nasıl Kullanılır ve Özellikleri Nelerdir?

Bu defterin her sayfasına bir numara verilir. İlk sayfadan başlanarak yapılan toplantılar ve alınan kararlar deftere işlenir. Toplantı başladığında katılımcıların isimleri yazılır. Toplantıya katılamayacak olan yetkili kişiler vekalet vererek diğer katılımcılara kendi adına karar almak üzere yetki verebilirler. Böyle bir durumda yetki belgeleri de deftere işlenir ve saklanır. Alınan tüm kararların deftere işlenmesi önemlidir. Aksi takdirde kararların resmi bir hükmü olmayacaktır. Karar defterine veriler işlenirken, toplantının yapıldığı tarih, alınan karar sayısı, toplantıya katılan kişilere ait imzalar, sayfaların numaraları, alınan karara ilişkin bilgi ve içerik detaylarının yer alması gerekir. Karar defterleri tasdik zamanı geçirilmeden tasdik ettirilmelidir. Kapanış tasdik zamanı, ara tasdik zamanları takip edilmelidir.

Bu bilgilerin tam ve eksiksiz doldurulması alınan kararların ve yapılan toplantının kayıt altına alınması anlamına gelir. İleride yapılacak itirazlarda karar defteri incelenir ve yapılan itiraz değerlendirilir. Alınan kararlara yapılan itirazlarda, itiraza konu olan kararlar karar defterinde bulunmuyorsa geçersiz sayılır. Veya tam tersi olarak itiraz edilen konuların karar defterinde yazılı olduğu ve kabul eden kişilerin isimleri de defterde bulunur. Böylece itiraz geçersiz sayılabilir. Her üye olumlu oy kullanmayabilir ve karara şerh koyabilir. Böyle bir durumda bu şerh karar defterine yazılır. Şerh sahibi dışında şerh hiç kimse tarafından değiştirilemez.

Lokantalardan hastanelere, askeri kurumlardan özel şirketlere kadar birçok kurum ve kuruluşta matbuu evrak ve defter çeşitleri kullanılır. Siz de işletmenizin ihtiyacı olan matbuu evrak ve matbuu defter çeşitlerini en ucuz fiyat avantajlarıyla, Bayındır, Dilman, UK, Avansas gibi markaların farkıyla Cimri.com’da bulabilirsiniz.

Matbuu Evrak & Defter Nedir?

Hazır basılmış evrak anlamına gelen ve her türlü firma faaliyeti için kullanılan matbaa ürünlerine; matbuu evrak denir. Matbuu defter olarak da isimlendirilir.

Matbuu evrak genellikle A4 ya da A5 kâğıt ebatlarındadır. Tek renk matbuu evraklar olabileceği gibi iki, üç veya daha fazla renkte de olabilir. Ciltli olarak yapılan matbuu evrak çeşitleri; resmi kurumlardan özel kurumlara kadar birçok yerde kullanılmaktadır. Askerlik şubelerinde, vergi dairelerinde, kısacası bütün resmi kurumlarda olmazsa olmaz haline gelen matbuu evrak örnekleri, küçük ve büyük ölçekteki bütün özel işletmeler tarafından da kullanılır.

Matbuu Evrak Çeşitleri Nelerdir?

Özel kurumlarda en çok kullanılan matbuu evraklar; günlük gelir, gider hesabının kaydedildiği kasa defteri çeşitleridir. Anonim ve limited şirketlerdeki ortaklara ait bilgilerin kayıt edildiği ortaklar pay defteri, mal durumunun kayıt altına alındığı stok defteri, şirketlerin aldıkları kararların yazıldığı karar defteri de önemli matbuu defter çeşitlerindendir. Sevk irsaliyesi, tahsilât makbuzu ve tediye makbuzu gibi evraklar, ticari işletmelerin olmazsa olmaz evrak çeşitlerinden sayılmaktadır. Gelen evrak kayıt defteri; resmi ve özel kurumlarda evrak dolaşımını kontrol altında tutmak için özel olarak üretilen defterlerdir ve tarih, konu, adres, kayıt no gibi birçok bölmeden oluşur.

Ziyaret defteri ve hasta protokol kayıt defteri; hastane ve askeri kurumlarda gelenlerin kayıt altına alınması için kullanılan defterlerdendir. Kafe, bar, lokanta gibi işletmelerde sipariş fişi ve adisyon fişi kullanılır. Sendika, dernek vb kurumlarda üye kayıt defteri, demirbaş eşya defteri; kurulum onayı için gerekli evraklar arasındadır.

Yukarıda adı geçen çeşitler dışında envanter defteri, evrak zimmet defteri, işletme defteri, kebir defteri, cari hesap defteri, ücretli yıllık izin defteri, sürekli form kağıdı gibi birçok matbuu evrak çeşidi bulunmakta ve şirketler tarafından kullanılmaktadır.