Kitap Şiir - Cumhuriyet ve Günümüz

En Ucuz Kitap Şiir - Cumhuriyet ve Günümüz Fiyatları

0 ürün gösteriliyor.
Fiyat Aralığı
  -  
  Marka
  Kitap
  • En Popüler Ürünler
  • En Ucuz Ürünler
  • En Yeni Ürünler

  Şiir nedir? Şiir kitapları nerede bulunur?

  Şiir, için pek çok farklı tanımlama olsa da genel itibariyle, duygu, düşünce ve olayların, bir düzen esasına göre ahenkli ve etkileyici şekilde, mısralarla anlatılmasıdır. Mısra, tek satırlık yazıların bir araya gelerek oluşturduğu ölçülü anlatım biçimidir. Bir şiiri oluşturan mısraların kümelerine nazım nedir. İki dizenin bir araya gelmesi ile beyitler oluşur. Şiirin akışı içerisinde, dizelerin bir sesli dizin oluşturmasına vezin denir. Lirik, pastoral, epik, didaktik, satirik ve dramatik şiir türleri vardır. Lirik türünde, düşünce ve duygular oldukça coşkulu şekilde anlatılır. Pastoral türünde, genellikle doğa ve kır yaşamı anlatılır. Epik türünde, kahramanlık, yiğitlik, savaş gibi konular ele alınır. Didaktik tür, belirli bir konuda bilgi aktarmak, bir düşünceyi dikte etmek, aşılamak gibi alanları kapsar. Satirik türde, eleştireli iğneleyici sözlerse bir konunun ele alınması ile yazılır. Divan edebiyatındaki karşılığı hiciv, halk edebiyatındaki karşılığı ise taşlama olarak bilinir. Dramatik tür, tiyatral bir şekilde anlatım yapar. Diyalogların okunması ile ilerler. Şiir kitaplarına ilgi duyuyorsanız, en uygun fiyatlı şiir kitaplarını cimri.com sitesinde bulabilirsiniz.

  Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında ne gibi gelişmeler meydana gelmiştir?

  Bu dönemde şair ve yazarların konuları anlatım biçimlerinde bazı değişiklikler olmuştur. Aruz vezni yerine, serbest vezin ve hece ölçüsü kullanılmaya başlanmıştır. İstanbul Türkçe’si esas alınarak, kullanılan dilde sadeleşme başlamıştır. Beş hececiler, yedi hececiler, garipçiler, maviciler, ikinci yeniciler gibi edebiyatta yeni akımlar oluşmaya başlamıştır. Cumhuriyet dönemine geçildiğinde, şiir, roman, hikaye ve tiyatro gibi türlerde verilen eserlerin sayısı artarken, biçimleri de değişime uğramıştır. Vasfi Mahir Kocatürk, Yaşar Nabi Nayır, Kenan Hulusi Koray gibi önemli yazar ve şairler bu dönemde birçok eser vermiştir. Cumhuriyet ve günümüz yazar ve şairlerine ait, en uygun fiyatlı kitapları Cimri.com sitesinde bulabilirsiniz.

  Cumhuriyet ve günümüz şiir kitapları en uygun fiyatlı olarak nerede bulunur?

  Cumhuriyet ve günümüze ait en uygun fiyatlı şiir kitaplarını, cimri.com sitesinde, edebiyat kategorisi altında yer alan, şiir cumhuriyet-günümüz sekmesini tıklayarak inceleyebilir, ürünleri listeleyerek fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz.