Facebook App ID is missing!

Üretiyor Ama Tasarlayamıyoruz

Dassault Systèmes’in yaptırdığı “3D Tasarım Algı Araştırması” Türkiye’de orta ve üst düzey yöneticiler arasında Üç Boyutlu (3D) tasarımın bilinirliğini ortaya çıkardı. Dassault Systèmes’in yaptırdığı araştırma, üç boyutlu tasarımın sahip olduğu avantajların etkilerini belirlemek için gerçekleştirildi. Farklı sektörler için ürün geliştirme süreçlerinde 3D tasarımın rolünü ve bu alanda yapılabilecek örnek kullanım alanlarının yöneticiler nezdinde ne ölçüde destek bulduğunu belirleme noktasında kaynak olması amaçlanan “Dassault Systèmes  3D Tasarım Algı Araştırması” için hazırlanan anket, başta otomotiv olmak üzere çeşitli sektörlerden temsilcilere yöneltildi.

Projede, yöneticilerin şirketlerinde 3D tasarım çözümlerini kullanıp kullanmadıkları, kullanıyorlarsa hangi alanlarda faydalandıkları soruları yöneltildi, bununla birlikte kullanmıyorlarsa da kullanım alanları hakkında ne kadar bilgi sahibi oldukları öğrenilmeye çalışıldı. Çalışma kapsamında ayrıca yöneticilere Dassault Systèmes  marka ismi ve çözümleri hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları sorusu da yöneltildi. Araştırmaya katılanların yüzde 56’sı doğrudan BT bölümlerindeki orta ve üst düzey yöneticilerden oluştu. Bu yöneticilerin bulunduğu mevkiler, BT özelinde olmakla birlikte direktörden CIO ve CTO’ya varan genişbir yelpazeye sahip. Bununla birlikte katılımcılar arasında Genel Müdür, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcıları ile Proje Yöneticileri de bulunuyor.

Araştırma sonuçlarına bakıldığında yüzde 56’lık bir kesimin 3D çözümleri henüz üretim süreçlerine dahil etmediği görülüyor. Yüzde 12’lik bir kesim ise ileriye yönelik planlarında yer vermeyi düşündüklerini ifade ediyor. Buna karşın katılımcılar, bu çözümlerden faydalandıkları takdirde olumlu katkı yapacağına inandıklarını da belirtiyor. Halihazırda bu tip çözümleri kullananlar aldıkları katkı için “çok olumlu” yorumunu yapmakla birlikte, ürün çeşitliliği fazla olan şirketlerde bu durum çok olumludan olumluya doğru evriliyor. 3D tasarım çözümlerinin rekabet avantajı getirmesi noktasında ise yalnızca yüzde 6’lık bir kesim rekabet avantajı sağlamadığına değiniyor. Buna karşın sağlanan katkının her alanda değil, ürün ya da projeye göre değişkenlik gösterdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 37’ye ulaşıyor.

Araştırmada ulaştırma ve otomotiv sektörlerinde 3D tasarım çözümlerinin bilinirliği de Dassault Systèmes ’in firma olarak bilinirliğine paralel bir seyir izliyor. Katılımcıların yarısı bu sektörde 3D tasarımın varlığından haberdarken, örnek kullanım alanları yanıtlarına bakıldığında ise daha çok tahmine dayalı yanıtlar verildiğini söylemek mümkün. Bunun en belirgin örneği ise, yanıtların yaklaşık yüzde 70’inde konsept araç ve yeni model tasarımının yer alıyor olması. Araştırmaya katılanlar arasında, 3D tasarımın kullanım alanları arasında yalnızca konsept araç tasarımı yanıtını verenler olması bunun önemli bir göstergesi. Diğer seçenekler arasında bulunan sürüş deneyimi ve yol/kavşak tasarımı kalan güvenli sürüş eğitimi ve çevreci ekipman geliştirme seçeneklerine oranla nispeten daha iyi bir bilinirliğe sahip.

Site Footer

%d bloggers like this: