Facebook App ID is missing!

İnternet Kullanıcıların Yarısı Şifrelerini Başkalarıyla Paylaşıyor

Kaspersky Lab‘ın son tüketici anketleri sonuçlarına göre, Türkiye’de internet kullanıcılarının yaklaşık yarısı (%44), şifrelerini başka biriyle paylaştıklarını ya da insanların görebilecekleri bir yerde bıraktıklarını kabul etti. Bu durum siber bilinç konusunda bir eksiklik olduğunu gösteriyor ve siber suçluların tüketicilerin kilitlerini kırarak çevrimiçi hayatlarının içine kolayca erişebilecekleri anlamına geliyor.

Şifrelerin önemi sorulduğunda katılımcılar, güçlü şifrelerin daha çok en önemli buldukları çevrimiçi hizmetler için gerekli olduğunu düşündüklerini dile getirdiler. Yapılan çalışmalar, tüketicilere göre güçlü şifre gerektiren siteler çevrimiçi bankacılık (%51), e-posta (%46) ve sosyal medya siteleri (%42) olduğunu buldu.

Tüketiciler aynı zamanda çevrimiçi alışveriş sitelerinin ve ödeme uygulamalarının da güçlü parolalar gerektirdiğini düşünüyor, ancak bu sitelere aynı derecede önem vermiyorlar. Dörtte bir oranında (%25) katılımcı bu sitelerin güçlü bir parola gerektirdiğini düşünse de katılımcıların yalnızca %30’u çevrimiçi alışveriş sitelerinin önemli bir hizmet olduğu konusunda hemfikir. Daha endişe verici olan ise, tüketiciler çevrimiçi finansal işlemlerin güçlü bir parola gerektirdiğini kabul etseler dahi, üçte biri kadar (%29) kullanıcı bu hizmetleri kullanırken kişisel kimlik bilgileri için ilave bir korumaya gerek olmadığını düşünüyor. Satın aldıkları markaların ihtiyaç duydukları tüm korumayı sağlamasını bekliyorlar.

İnternet kullanıcılarının neredeyse üçte biri (%28), kişisel bilgilerini daha büyük bir risk altına sokarak, parolalarını aile üyeleri ile rahatça paylaştıklarını kabul etti. Kullanıcıların %44’ü hem parolalarını paylaşmış hem de bunları başkalarının görebileceği yerlerde bırakmış. On kişiden biri (%14) parolalarını arkadaşlarıyla ve şaşırtıcı bir oran olan %6’sı ise meslektaşları ile paylaşmış. Ayrıca, tüm ihtiyaçları için tek bir e-posta adresi kullanan üçte birin üzerinde orana sahip tüketiciler (%38) için bu parola paylaşımı pahalıya mal olabilir. Bu parola yanlış ellere geçtiğinde, ilgili e-posta adresinde depolanan tüm bilgilere ulaşılabilir.

~dont display~

Site Footer