Facebook App ID is missing!

2020’de 3,7 Milyar Kişi 4G/LTE Kullanacak

Ericsson, mobil dünyanın nabzını tutan Global Mobilite Raporunu ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta Doğu ve Kuzey Doğu Afrika bölgesi ekini yayınladı. Rapor, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) sektörü ve mobil teknolojilerin hız kesmeyen bir biçimde nasıl geliştiğini değerlendiriyor; mobilitenin günümüzden 2020 yılına kadar yaşayacağı öngörülen değişimine ışık tutuyor.

Rapora göre 2020 yılında mobil abone sayısı 9,2 milyara; mobil geniş bant kullanıcı sayısı ise 7,7 milyara ulaşacak. Teknoloji yatırımlarının hızla devam etmesiyle beraber 2020’ye kadar, dünya nüfusunun %70’i LTE kapsamasında olacak ve 3,7 milyar kişi LTE kullanacak. Diğer yandan akıllı telefon pazarındaki gelişim hızla devam ederken, yine aynı zaman dilimi içerisinde akıllı telefon kullanıcı sayısı iki katından fazla artacak. Bu kapsamda dünya nüfusunun %70’i akıllı telefon kullanacak ve toplam mobil veri trafiğinin %80’ini akıllı telefonlar oluşturacak. Tüm bu beklentiler ışığında ise, mobil data trafiği dünya genelinde 2020’ye kadar 9 kat artacak, bu artışta ise video başı çekecek. Video, her yıl %55 oranında büyüyerek, 2020 yılında toplam mobil veri trafiğinin %60’ını oluşturacak.

Raporda, Türkiye’den akıllı telefon kullanıcılarının davranışlarıyla ilgili de çarpıcı bilgilere yer veriliyor. Buna göre, Türkiye’de akıllı telefon kullanıcılarının %65’i kapsama ve kesintisiz iletişim konularına son derece duyarlı. Diğer yandan, 3G kullanıcıları, önemli miktarlardaki data tüketen pek çok mobil servisi, oldukça yüksek yoğunlukta kullanıyor. Buradan hareketle 3G kullanıcılarının %40’ı sınırsız data planı istiyor ve %41’i daha iyi bir kapsama ve servis kalitesi olması halinde, mobil veri kullanım miktarını arttırabileceğini iletiyor.

Araştırma, dünyada 2020 yılında mobil abone sayısının 9,2 milyara ulaşacağını ve bu abonelerin 3,7 milyarının LTE kullanacağını öngörüyor. Öte yandan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde 2014 yılı sonu itibariyle 680 milyon olan mobil abone sayısı, 2020’ye kadar 970 milyona ulaşacak. 2020 yılında teknolojinin geleceği nokta ile artan mobil aboneliklerin, bölgedeki bağlanabilirliği daha önce görülmemiş seviyelere taşıması bekleniyor. 2014 yılı sonu itibariyle dünyadaki mobil abone sayısının %10’u, LTE abonelerinin ise yalnızca %1’i, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesine ait. 2020 yılı projeksiyonlarına bakıldığında ise dünyada LTE kullanıcı sayısı 3,7 milyar olması beklenirken, bu kullanıcıların 210 milyonu Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde olacak. Bu durum, bölgeden çok ciddi bir data kullanımı artışını da beraberinde getiriyor ve bölgedeki mobil veri trafiği büyümesi dünya genelindeki büyümeyi geride bırakıyor. Bölgede 2014-2020 yılları arasında mobil veri trafiğinde 14 kat büyüme beklenirken, bu büyüme rakamı dünya genelinde 9 kat olarak öngörülüyor.

Site Footer

%d bloggers like this: